آه از نفس عطش برآمد برگرد!

صبر من و آیینه سر آمد برگرد!

دلتنگی این آینه و من به درک

بی تو پدر غزل درآمد..برگرد!!

 

 

دیوانه و خسته ام، نگویید نگفت

دیوار شکسته ام ، نگویید نگفت

زنجیری زلف یار بودم، حالا

زنجیر گسسته ام، نگویید نگفت!